Estatuts

Els nostres estatuts de Rialles Maçanet de la Selva


Entitat sense ànim de lucre, només creada per oferir espectacles infantils de qualitat en el municipi.

Capítol I. La denominació, el domicili, la durada i el fins.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions.

Capítol III. L’Assemblea General.

Capítol IV. La Junta de Govern.

Capítol V. El president.

Capítol VI. El tresorer i el secretari.

Capítol VII. El règim econòmic.

Capítol VIII. Règim disciplinari.

Capítol IX. La dissolució.


riallesmassanetdelaselva@hotmail.com
www.riallesmassanet.cat